Tour dates

2021

12

Nov
October Palace
Kyiv, Ukraine

14

Nov
Centrum Kultury
Bialsko Biała, Poland

19

Nov
NYU Im. Yaroslava Mudroho
Kharkiv, Ukraine

22

Nov
Opera House
Lviv, Ukraine

26

Nov
Altes Theater
Magdeburg, Germany

27

Nov
Stadthalle
Deggendorf, Germany

28

Nov
Raciborskie Centrum Kultury
Racibórz, Germany

30

Nov
Gewandhaus
Leipzig, Germany

1

Dec
Batschkapp
Frankfurt am Main, Germany

3

Dec
Hegelsaal
Stuttgart, Germany

4

Dec
FZW
Dortmund, Germany

2022

19

Jan
Pending...
Poznań, Poland
PENDING...

20

Jan
A2
Wrocław, Poland

21

Jan
Forum Karlin
Prague, Czech Republic
PENDING...

22

Jan
Stadthalle
Cottbus, Germany

23

Jan
Dom Muzyki i Tańca
Zabrze, Poland
PENDING...

26

Jan
Kongress Am Park
Augsburg, Germany

27

Jan
Backstage Werk
München, Germany

28

Jan
Kongresshaus Rosengarten
Coburg, Germany

29

Jan
Die Kantine
Köln, Germany

30

Jan
Stadthalle
Furth, Germany